de Dirigent

Partij 1

Mag ik ook een keer iets zeggen?
Maar ik wil alleen maar zeggen...
Heb ik hier dan niets te zeggen?
Goed, ik zal wel niets meer zeggen...

Partij 2

Nee zeg, hou je mond!
Nee zeg, hou je mond!
Nee zeg, hou je mond!
Goed zo, je houdt je mond!